Şemail-i Şerif Şerhi

Semail-i Şerif Şerhi
Tahlil Yayınları, 2017

Asırlardan beri dil onu övüyor, kalem onu anlatıyor ve kalpler, getirdiğiyle huzur buluyor. Efendimiz aleyhisselamı anlatan eserlerin ilk kaynaklarından biri olan Şemâil-i Şerîf, sünnet-i nebeviyye ve hadis-i şeriflerin ülkemizdeki öncü hizmetkârı Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın açık ve duru Türkçe’sinin süslediği zarif bir baskıyla raflarda yerini alıyor. Okunsun, uygulansın ve sahip çıkılsın diye.