Peygamberlere ve Kitaplara İnanıyorum

PPeygamberlere ve Kitaplara İnanıyorum
Damla Yay. İstanbul, 1983.Allah’ın mesajını insanlara duyurmakla görevli seçkin insanları, peygamberleri ve onlarla bize gönderilen ilâhî vahyi (kitapları) çocuklarımıza öğreten tatlı ve akıcı bir üslûp…