Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları

HHadis İlimleri ve Hadis Istılahları
(Subhî Sâlih’ten tercüme)
M.Ü. İlahiyat Vakfı Yayınları İstanbul, 1997

Peygamber mirası olan hadislerin, ashab-ı kiram başta olmak üzere, tabiin ve daha sonraki nesiller tarafından büyük bir ihtimamla ezberlenerek ve yazılarak korunduğu bilinen bir gerçektir. Hadislerin din demek olduğunu bilen İslam alimleri, onların aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’i tefsir ettiğini, bu tefsiri bütün nesillerin bilmesi gerektiğini düşünerek bu peygamber mirasının daha sonraki çağlara en güvenilir şekilde ulaşması için özel metodlar geliştirmişlerdir. Bu özel metodun adı Usuli hadis veya Ulumu’l-Hadis de denilen hadis ilimleri ve hadis ıstılahlarıdır.

Bu kitap 1986 yılında Allahîn rahmetine kavuşan Prof. Dr. Subhi es-Salih tarafından, hadis ilimleri sahasında yazılan ana eserler ile diğer kaynaklar yarihi ve tahlili bir metodla incelenerek ve iyi bildiği bazı Batı dillerinde müşterikler tarafından yapılan araştırmalar dikkate alınarak titiz bir çalışma sonunda hazırlanmıştır…