Bir Gönül Yaptın İse

BBir Gönül Yaptın İse
DİB Yay. 5. baskı, Ankara, 1990.
Bu kitapçık, insanca ve müslümanca yaşama yollarını ayet ve hadislerin ışığında açıklamakta, Allah`ın emanetlerini yerli yerinde kullanan, gönül yapan kişilerin cennete adım adım yaklaştıklarını anlatmaktadır.